Σήμερα 25/05/2011 εορτάζουν:

Μνήμη της Γ' ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Άγιος Κελεστίνος

Δημοφιλείς αναρτήσεις