ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ
ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ
(Ποίημα Χαρ.Μπούσια Ὑμνογράφου )
Ἦχος πλ.α΄.Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Βοιωτὼν τοὺς Ἐφόρους ἀνεφημήσωμεν, Λουκν Ἀπόστολον,οφον, Στειρίου κλέοςΛουκν,Σεραφείμ, Νικήταν, Κλήμεντα ,Μελέτιον,ηγίνον καὶ σὺν Γερμανώ,ωάννην τὸν σοφὸν Ἐπίσκοπον Καλοκτένην.Αὐτῶν λιτὰς τάς ἀόκνους πρὸς τὸν Σωτήρα ἐκδεχόμενοι.
Ἦχος πλ.δ΄.Τὴν Τιμιωτέραν.
Σεραφείμ, Νικήταν, Ροῦφον, Λουκάν, Κλήμεντα, Ρηγίνον, Καλοκτένην τε Γερμανόν, καί σύν Μελετίῳ, Λουκάν πνευματοφόρον ως Βοιωτῶν προστάτας ὕμνοις γεραίρομεν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις