Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2012

συν - οδοιπορία: Ο Απόστολος της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2012 - Κυρ...

συν - οδοιπορία: Ο Απόστολος της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2012 - Κυρ...: (Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4) Ἀδελφοί, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ᾿Αποθώμεθα οὖν τ...

συν - οδοιπορία: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2012 - Κυ...

συν - οδοιπορία: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου 2012 - Κυ...: (Ματθ. στ´ 14-21)  Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑ-μῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφ...

Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον: ΑΓΑΠΗΣ ΕΠΑΙΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΞΕΝΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 5ο

Εικόνα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 4

Εικόνα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο

Εικόνα

ΘΑΝΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο

Εικόνα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο

Εικόνα