ΠPOΣKΛHΣH

 ΠPOΣ TA MEΛH KAI TOYΣ ΦIΛOYΣ TOY ΣYΛΛOΓOY MAΣ:
THN ΔEYTEPA 27 IANOYAPIOY KAI ΩPA 08.00 M.M ΣTO ΠNEYMATIKO KENTPO TOY AΓ NIKOΛAOY (ENANTI ΔIKAΣTHPIΩN) ME THN EYΛOΓIA KAI THN ΠAPOYΣIA TOY ΣEBAΣMIΩTATOY MHTPOΠOΛITOY MAΣ K. ΓEΩPΓIOY ΘA ΓINEI H KOΠH THΣ ΠATPOΠAPAΔOTHΣ BAΣIΛOΠITAΣ TOY ΣYΛΛOΓOY IEPOΨAΛTΩN EΠAPXIAΣ ΘHBΩN O EYAΓΓEΛIΣTHΣ ΛOYKAΣ.

EIΣOΔOΣ EΛEYΘEPH

Δημοφιλείς αναρτήσεις